MARKETING ONLINE NË RRJETET SOCIALE
Marketing online në rrjetet sociale

Mediat sociale janë një mjet mjaft i fuqishëm i komunikimit. Ato mund të ndihmojnë kompanitë të arrijnë klientët shpejt dhe lehtë. Kjo i ndihmon ato që të rrisin praninë e tyre online. Nëse bëhet siç duhet, marketingu i mediave sociale mund të rrisë efikasitetin e teknikave të tjera të marketingut online. Këtu përfshihen SEO dhe SEM. Nëse hasni vështirësi në ndërtimin e një strategjie për marketingun në rrjetet sociale, ne mund të ndihmojmë.

Mediat sociale janë një mjet mjaft i fuqishëm i komunikimit. Ato po njohin ditet e sotme një përdorim tejet të madh. Rrjetet sociale jane një treg shumë i fuqishëm reklamimi. Shumë individë janë përdorues të përditshëm të një apo disa rrjetetve sociale. Kështu që kompanitë dhe bizneset po i kushtojnë rendësi të madhe strategjive të marketingut online në rrjetet sociale. Me qëllim që të jenë prezentë me shërbimet dhe produktet e tyre atje ku konsumatorët janë, marketingu online është sot një zgjidhje e rëndësishme dhe e shpejtë.

Marketingu online mund të ndihmojë kompanitë të arrijnë klientët e tyre shpejt dhe lehtë. Marketingu online ndihmon kompanitë të rrisin praninë e tyre online. Nëse bëhet siç duhet, marketingu online me anë të mediave sociale mund të rrisë efikasitetin e teknikave të tjera të marketingut online. Këtu përfshihen SEO dhe SEM. Nëse hasni vështirësi në ndërtimin e një strategjie për marketingun online në rrjetet sociale, ne mund të ndihmojmë. Rrjetet sociale janë forma më e lehtë dhe më e shpejtë që të rrisni mundësitë e shitjeve dhe rritjen e konsumatorëve të produkteve ose shërbimeve tuaja.

Në marketingun online nëpërmjet rrjeteve sociale përfshihen përpjekjet e shumta dhe të pandalshme që realizohen në rrjetet sociale për të bindur klientët aktualë dhe ata potencialë të blejnë një produkt të caktuar. Rrjetet sociale kanë sot një numër shumë të madh vizitorësh dhe rëndësia dhe ndikimi i rrjeteve sociale në marketingun e biznesit tuaj është shumë i madh. Marketingu online ka marrë përmasa të mëdha dhe ka një rëndësi shumë të madhe. Menaxhimi i rrjeteve sociale është një mundësi për kompanitë që të jenë  aktive dhe të kenë sa më shumë klientë. Marketingu online në rrjetet sociale është shumë i rëndësishëm për kompanitë sot.

Kur strategjitë e marketingut online hartohen dhe implementohen në mënyrë korrekte ato rrisin efikasitetin e strategjive të tjera të marketingut online, duke përfshirë edhe SEO. Marketingu online në rrjetet sociale ju mundëson të jeni atu ku klientët tuaj të tanishëm dhe ata potencialë janë. Gjithashtu, ju mundëson të keni trafik ose vizitorë në faqet tuaja të internetit, rritjen e shikueshmërisë së markës dhe më e rendësishmja, të keni fitime. Tek Evolve Studio, do të gjeni një staf të specializuar në strategjitë dhe teknikat e marketingut online në rrjetet sociale, në menaxhimin e tyre dhe rritjen e efikasitetit. Jemi të gatshmëm për t’ju ndihmuar .
Shërbimet tona


Krijimi i strategjisë në rrjetet sociale

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh të konsulencës për mediat sociale me vlerë të lartë përmes së cilës ju ndihmojmë të arrini rezultate të prekshme nga aktivitetet e tyre në media sociale.Marketing në rrjetet sociale

Shërbimet tona të medias sociale janë efektive. Duke reklamuar përmes mediave sociale, 100% e klientëve tanë kanë parë rezultate.Krijimi i postimeve për rrjetet sociale

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh të shkrimit dhe postimit në mediat sociale që t'ju ndihmojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi të bëni ofertat tuaja nëpërmjet rrjeteve sociale.
Çfarë është marketingu online në rrjetet sociale?

Marketingu online i mediave sociale, ose SMM, është një formë e marketingut në internet. Marketingu i mediave sociale mbulon aktivitete që përfshijnë shpërndarjen e përmbajtjes për qëllime marketingu. Gjithashtu, ajo përfshin reklamimin e medias sociale të paguar.

Marketingu në rrjetet sociale është një formë e marketingu në internet që ka si qëllim kryesor përdorimin e mundësive të shumta që ofrojnë rrjetet e ndryshme sociale në mënyrë që të arrihen objektivat e vendosura nga biznesi juaj. Këto objektiva mund të jenë të ndryshme duke filluar nga njohja e markës deri në shitjen e produkteve/shërbimeve. Aktivitetet kryesore që përfshihen në marketingun online në rrjetet sociale janë shpërndarja e përmbajtjeve të ndryshme, posteve, videove dhe imazheve me qëllime marketingu.

Rrjetet sociale janë mënyrë shumë efektive dhe e lirë që i mundëson çdo lloj biznesi të ketë kontakt qoftë me konsumatorët ekzistues, ashtu edhe me ata potencialë. Kjo për arsye se ato ju mundësojnë t’i targetoni klientët qoftë në pikëpamje demografike, gjeografike, profesioni apo edhe në bazë të sjelljeve dhe interesave të tyre. Marketingu online u jep mundësi bizneseve të vogla që me një investim modest të arrijnë synimet e përcaktuara nga ta. Marketingu online ndihmon bizneset në rritjen e numrit të klientëve dhe në rritjen e fitimeve më shpejt dhe më thjesht krahasuar me metodat tradicionale të të bërit marketing.

Me marketingun online fiton kohë në promovimin e produkteve ose shërbimeve tuaja. Marketingu online nuk ka kufizime në shtrirjen gjeografike të firmës suaj dhe arritja e klientëve tuaj potencialë përmes marketingut online është më i thjeshtë. Marketingu online është i shpejtë dhe i sigurtë.Pse ju nevojitet një menaxher për rrjetet sociale?

 

Klientët tuaj janë në rrjetet sociale.

Pa marrë parasysh se në çfarë industrie është kompania juaj, klientët tuaj përdorin mediat sociale përditë. Është e rëndësishme që t’i mbani të angazhuar dhe të lidhur me markën tuaj në mënyrë që të jeni gjithmonë opsioni i tyre i parë. Nuk ka rendësi industria ku operoni, sepse konsumatorët janë duke përdorur rrjetet sociale akoma më shumë për të kërkuar informacion mbi shërbimet dhe produktet që ju ofroni. Të qenurit gjithmonë prezent online është gjithmonë një mundësi për të patur komunikim të vazhdueshem me klientët tuaj ekzistues dhe ata potencialë. Ju duhet të jeni aty për të mbajtur komunikim të vazhdueshëm me ta, duhet të jeni aty për t’i njohur me produktet dhe shërbimet e reja, ofertat dhe promocionet, për të qenë gjithmonë zgjedhja e parë për klientët tuaj. Me marketingun online, je gjithmonë pranë klientit.

 

Ka njerëz të cilët kërkojnë për kompanine tuaj.

Nëse kompania juaj ofron një produkt ose shërbim, ka edhe njerëz që kërkojnë kompanitë që ofrojnë atë. Ne ndihmojmë biznesin tuaj të rritet përmes marketingut online dhe mediave sociale. Klientët sot kanë gjithmonë nevojën për t’u informuar online ndaj ato gjithmonë do kërkojnë për kompaninë tuaj online, ndaj marketingu online është shumë i rëndësishëm. Rrjetet sociale përdoren nga shumica e njerëzve sot për të kërkuar dhe për t’u njohur me firmat dhe produktet që ato ofrojnë. Koha e gjatë që kalojnë njerëzit në rrjetet sociale është një tjetër faktor që e bën marketingun online një zgjedhje shumë të rëndësishme për industrinë tuaj, pavarësisht madhësise, shërbimit ose produktit që ato ofrojnë dhe pavarsisht shtrirjes gjeografike të biznesit tuaj dhe të klienteve që keni.

Njerëzit po flasin për kompaninë tuaj në rrjetet sociale.

Ju duhet të dëgjoni atë që klientët tuaj po thonë për kompaninë tuaj në mediat sociale dhe t’u përgjigjeni shqetësimeve të tyre. Shërbimet tona të menaxhimit të mediave sociale fokusohen në theksimin e aspekteve pozitive të asaj që kompania juaj ka për të ofruar dhe për t’iu përgjigjur sinqerisht vërejtjeve negative. Prezenca online e firmës suaj do të thotë të jeni prezent për klientet tuaj virtual, të dëgjoni çfarë ata thonë dhe t’ju përgjigjeni më së miri kërkesave, kritikave dhe ndryshimeve që ato mund të sugjerojnë.

 

Kompanitë meritojnë menaxhimin prej ekspertëve të mediave sociale.

Shumica e pronarëve të bizneseve dhe menaxherëve të marketingut nuk kanë kohë për të menaxhuar të gjitha kanalet e tyre të mediave sociale. Evolve Studio ju ndihmon në arritjen e qëllimeve tuaja të marketingut online. Gjithashtu, ne ju ndihmojmë të merrni maksimumin nga rrjetet sociale. Menaxhimi i saktë i rrjeteve sociale është një domosdoshmëri për të patur sukses. Menaxhimi i rrjeteve sociale do të thotë shfrytëzim sa më i mirë i të gjitha mundësive që të ofrojnë rrjetet sociale. Menaxhimi i rrjeteve sociale duhet bërë me shumë kujdes që të përcaktohet më së miri imazhi i kompanisë suaj, çfarë ajo ofron dhe të jetë konform kërkesave dhe pritshmërive të klientëve ekzistues apo atyre potencialë. Menaxhimi i mediave sociale ofron mundësinë e pozicionimit sa më të mirë të biznesit tuaj në botën virtuale. Menaxhimi i mediave sociale siguron rritjen e klienteve që dëshirojnë të blejnë produktet ose shërbimet e kompanisë suaj, rrit mundësine e pasjes së një numri akoma më të madh të klientëve potencialë. Menaxhimi i mediave sociale rrit në mënyrë të thjeshtë dhe shumë të shpejtë prezencën tuaj online si forma më e mirë dhe më fitimprurëse krahasuar me marketingun tradicional. Menaxhimi i mediave sociale do të thotë qe të jeni prezent gjithmonë në rrjetet sociale, aty ku janë dhe konsumatorët tuaj.


Proçesi ynë


Krijimi i strategjisë

Menaxhimi i fushatës

Menaxhimi i komunitetit

Krijimi i përmbajtjes origjinale

Matja & Raportimi


KLIENTËT TANË


Le të fillojmë
projektin tuaj


Ne do t’ju ndihmojmë të arrini qëllimet tuaja dhe të rrisni biznesin tuaj.


KERKO KONSULTIM

Projektet që ne kemi përfunduar

Ne ndërtojmë ura midis teknologjive të internetit për të bërë realitet qëllimin e klientëve

SHIKO PROJEKTET TONA

WhatsApp chat